Allegro - cesty na veletrhy po Asii, Austrálii, Americe, Evropě každému na míru
Ing. Eva Malá
Stavovská 8, Praha 10 - Hostivař PSČ: 102 00
Tel/fax: 271 960 310, Mob.: 602 250 804, kontakt @ allegro.cz

Zahraniční veletrh v Peru - EXCON 2015

Veletrh v Peru s exkurzemi ve firmách.

Zájezd do Peru s bohatým program, s návštěvou veletrhu EXCON, setkání s místními podnikateli, exkurze ve firmách.

Veletrh EXCON je všestranný technický veletrh, na kterém najdete

  • stavební stroje
  • klimatizaci, nářadí
  • klasické stavební materiály a použití skla a plastů při stavbě
  • dveře, okna, výtahy, osvětlení, dráty, kabely
  • elektřinu, topení, okna, zařízení interiérů
  • svářecí technologie, sanitární techniku atd.

    Více na www.excon.com.pe
13.10. Časně ráno odlet z Prahy a s přestupem v Amsterodamu přílet večer do Limy, hlavního a největšího města Peru. Odjezd do hotelu a ubytování. Lima byla založena v roce 1535 španělským dobyvatelem Franciscem Pizzarem. Původ název města zněl Ciudad de los Reyes (česky: Město králů) a byla sídlem peruánských místokrálů. V roce 1551 zde došlo k založení nejstarší univerzity v Latinské Americe, v roce 1563 ji následovalo divadlo. V roce 1821, kdy bylo vyhlášeno nezávislé Peru, se Lima stala hlavním městem země. Největším městem ve státě se Lima stala v roce 1852, byla totiž postavena nejstarší železnice v Jižní Americe, spojovala Limu a přístav Callao. V roce 1988 bylo historické centrum města zapsáno na seznam kulturního dědictví UNESCO. Večeře.
14.10. Ráno odjezd na výstaviště a pobyt na veletrhu EXCON, který se koná na výstavišti Hipodromo de Monterrico
15.10. Ráno přelet do města Cuzco, které leží ve výšce 3400 m. Cuzco je město na jihu Peru v Andách. V předkolumbovském období bylo centrem Incké říše a dodnes bývá označováno za historické hlavní město Peru. Cuzco je jedním z nejvýznamnějších peruánských turistických cílů, od roku 1983 figuruje historické centrum města na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. V roce 2011 zde dle oficiálních odhadů žilo téměř 400 000 osob. Odpoledne si prohlédnete místní trh a hlavně citadelu Ollantaytambo a hlavně architekturu Inků. Oběd.
16.10. Ráno z hotelu odjedete na nádraží a vlakem pojedete cca dvě hodiny do Aquas Calientes a poté již dorazíte na Machu Picchu, která je zaznamenaná v Seznamech UNESCO. Prohlídka Vás seznámí s historií tohoto kultovního města, které bylo stavěno bez použití malty, pouze spojováním kvádrového zdiva na sebe. Nikdo neví, proč vlastně bylo postaveno, protože administrativní nebo vojenskou ani obchodní důležitost město nemělo. Návrat vlakem do Cuzca. Oběd.
17.10. Dopoledne prohlídka Cuzca zakončená krásnou vyhlídkou na město v incké pevnosti Sacsahuaman, která je vzdálená asi 3 km od Cuzca. Oběd.
18.10. Strávíte v místním autobusu, protože se přesunete kolem zasněžených vrcholků hor o výšce 4300 m do města Puno, které je hlavním městem stejnojmenného regionu. Toto městečko se rozkládá na náhorní plošině Altiplano na břehu jezera Titicaca. Cestou projedete vesnici Andahuaylillas, dále místem Racchi s památkou Viracocha a město Pucara. Oběd.
19.10. Celodenní výlet po jezeře. V jednom z indiánských jazyků znamená Titicaca Skály pum a jedná se o nejvýše položené jezero, na kterém se provozuje lodní doprava. Max. hloubka je 304 m a přitéká do něj 30 řek, vytéká pouze jediná. Navštívíte rákosové ostrovy Los Uros, které jsou ukotvené několik set metrů od břehu. Tyto umělé ostrovy jsou tvořené vrstvami rákosu vrstvenými přes sebe do výšky cca. jednoho metru a ze jsou spodu ukotvené lany. Tento den také navštívíte Taquile Island, úzký ostrov s množstvím inckých pozůstatků, který je známý pro své jemné ručně tkané textilie a oděvy. Jejich výroba je považována za jedno z nejkvalitnějších řemesel v Peru. Pletení provádí výhradně muži, začínají se tomuto řemeslu učit v osmi letech. Ženy mohou dělat pouze příze a tkát. Ostrov je známý také pro svoje místní palačinky. Oběd.
20.10. Individuální volno. /Bude nabídnutý fakultativní výlet na druhou stranu jezera – do boliveijského La Paz/. Společný oběd nebo večeře.
21.10. Ráno přelet do Limy. Zde po ubytování v hotelu a řízená prohlídka města. Uvidíte náměstí Plaza de Armas, které je pomníkem koloniálního období, radnici , Arcibiskupský palác a archeologické muzeum.. Tento den je také na programu setkání se zástupcem Česko-peruánské obchodní komory a nebo nabídnuté exkurze.
22.10. Ráno přeletíte z Limy na břeh Amazonky do města Iquitos, které je obklopené deštným pralesem a nevede k němu žádná silnice. Místo je přístupné pouze lodí nebo letecky. Po příletu se nalodíte na člun a pojedete na místo ubytování cca. 40 km motorovým člunem po řece. Odpoledne se můžete podívat do deštného pralesa a večer v příjemném hotelu v džungli si v baru můžete poslechnout některou z mnoha legend, která se na okolí váže. Oběd, večeře.
23.10. Budete mít příležitost k individuálnímu objevování okolí v džungli. Večer přeletíte zpět do Limy. Oběd.
24.10. Dopoledne pokračování ve společné prohlídce Limy nebo navázání na původní odborný program. Oběd.
25.10. Individuální volno, poslední společný pozdní oběd a odlet s přestupem v Amsterdamu.
26.10. návrat

Zahrnuté služby v ceně 115.000,- Kč:

Mezinárodní let a taxy, vnitrostátní lety jak je uvedeno, každý den snídaně a jedno další jídlo jak je uvedeno v programu, ubytování na místní úrovni 3-4****, popsaný turistický program , český doprovod, který letí se skupinou již z Prahy, návštěva veletrhu Excon, vstup na výstaviště, vybrané exkurze, které je nutné domluvit s předstihem.